Lợi ích khách hàng

 Việc sử dụng Dịch vụ Bảo vệ chuyên nghiệp của Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Quốc Đô, bảo vệ an ninh, an toàn tài sản cho doanh nghiệp của quý khách, sẽ mang đến các lợi ích về Quản lý Hành chính – Nhân sự, Lợi ích Kinh tế,….

 

1. Lợi ích Kinh tế

Với chi phí Dịch vụ Hợp lý, Quý khách hàng không phải quan tâm tới:

- Chi phí cho những tổn thất tài sản do lỗi của lực lượng bản vệ

- Chi phí trả lương cho lực lượng bảo vệ nội bộ

- Chi phí cho việc quản lý lực lượng bảo vệ nội bộ

- Chi phí huấn luyện, đào tạo và tái đào tạo lực lượng bảo vệ

- Chi phí trang bị đồng phục, Công cụ Hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ

- Chi phí bảo hiểm Y tế, BHXH, phúc lợi xã hội, trợ cấp thôi việc cho lực lượng bảo vệ

- Chi phí khác Tai nạn lao động, rủ ro nghề nghiệp bảo vệ

- Chi phí làm thêm giờ, các loại phụ cấp lao động

- Các loại chi phí khác….

 

2. Lợi ích Quản lý Hành Chính – Nhân sự

- Quý khách Bỏ qua khâu tuyển dụng, đào tạo lực lượng bảo vệ của công ty

- Không phải quản lý, giám sát lực lượng bảo vệ

- Có quyền chủ động chọn lựa, và thay thế nhân viên bảo vệ

- Được sự hỗ tích cự của lượng lượng Cơ động, và chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ

 

3. Các lợi ích khác

- Nhu cầu về an ninh – an toàn được đảm bảo tối đa, 24h/24h

- Bảo mật công nghệ và bí quyết Kinh doanh

- Chủ động trong quyết định lựa chọn, và sử dụng dịch vụ bảo vệ

- Chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp, và các trang bị an ninh hiện đại

- Phương án bảo vệ tối ưu, và toàn diện….

Khách hàng

video clip
hỗ trợ trực tuyến
 
Hotline :
DỊCH VỤ BẢO VỆ : (028) 377.19.165
VISA SERVICE : (028) 377.19.168
Tiện ích
Chứng khoán
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Thời tiết