Bảo vệ mục tiêu cố định
Bảo vệ cao ốc, công ty

       Mục tiêu là các cao ốc, văn phòng đại diện, công ty thường chú trọng đến kỹ năng giao tiếp tốt, ngoại hình của nhân viên bảo vệ. Đây cũng là mục tiêu mà có sự ra vào thường xuyên của nhiều người nên nhân viên bảo vệ phải có sự quan sát cao.

Bảo vệ nhà máy, xí nghiệp

          Mục tiêu là nhà máy nhìn chung tình hình mục tiêu tương đối ổn định, nhưng có rất nhiều công việc phải xử lý liên quan đến nhà máy và bên ngoài, liên quan đến hoạt động của nhà máy, số lượng công nhân của nhà máy,....

Bảo vệ khu đô thị, căn hộ cao cấp

          Đây là mục tiêu có địa bàn bảo vệ rất rộng nên đòi hỏi các vị trí bảo vệ phải có sự phối hợp và kiểm tra thường xuyên.

Bảo vệ an ninh gia đình, tư gia

Một trong những xu hướng mới của ngành công nghiệp bảo vệ tại Việt Nam hiện nay là dịch vụ bảo vệ cá nhân.Cùng sự phát triển của xã hội, nhu cầu được đảm bảo an ninh - An toàn và các giá trị văn hóa tinh thần của người ngày càng được nhận thức và đánh giá đúng mức.

Khách hàng

video clip
hỗ trợ trực tuyến
 
Hotline :
DỊCH VỤ BẢO VỆ : (028) 377.19.165
VISA SERVICE : (028) 377.19.168
Tiện ích
Chứng khoán
Tỷ giá
Giá vàng 9999
Thời tiết